TRAFİK KURALLARI VE CEZALAR

Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

Durma: Her türlü trafik zorunlulukları ile aracın durdurulmasıdır. (kımızı ışık, trafik yetkilisinin emri, yol kapanması vb.)

Duraklama: Trafik zorunlulukları dışında insan indirme bindirme ya da yük boşaltma yükleme gibi amaçlarla, kendi isteğimizle aracın kısa süre için durdurulmasıdır. Duraklama süresi 5 dk.yı geçmemelidir.

Parketme:  Durma ve duraklama dışında aracın bırakılmasıdır.

KARAYOLU

 • Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır,

TEK YÖNLÜ VE İKİ YÖNLÜ KARAYOLU

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

 • Erişme kontrollü karayolu (otoyol, ekspres yol): özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli şartlar ve yerler dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği,  ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.
 • Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi ve birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
 • Bağlantı yolu: bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe açık olan karayolu kısmıdır.
 • Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
 • Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerindeki kısmıdır. Bu yol üzerinde park etmek yasaktır.

 • Banket: Yaya yolu ayrılmamış karayollarında, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan, olağan olarak yayaların zorunlu durumlarda da araçların kullanabileceği kısımdır

ARAÇ TANIMLARI

 • Kamyonet: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen  ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.
 • Otomobil: Sürücü dışında en fazla 8 oturma yeri olan,
 • Minibüs: Sürücü dışında 17 den az oturma yeri olan,
 • Otobüs: Sürücü dışında 17’ den fazla oturma yeri olan yolcu taşıma araçlarıdır.

ÇEKİCİ – YARI RÖMORK

Çekici: römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş yük taşımayan motorlu araçlardır.

Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt  veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç üzerinde taşınabilen römorktur.

Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz araçlardır.

Hafif römork:  Azami yüklü ağırlığı 750kg.ı geçmeyen römork veya yarı römorktur.

Römork takılmış bir araçta hız 10 km düşürülür.

Gabari: araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür.

Azami genişlik         2,55m

Azami yükseklik       4,m

Azami uzunluk: Aracın cinsine dingil sayısına göre 12m ile 22 m. Arasında değişkenlik gösterir

GEÇİŞ HAKKI – GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Geçiş hakkı:  Yayaların ve araç kullananların, diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmadaki öncelik sırasıdır.

Geçiş üstünlüğü: Görev sırasında , belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmama durumudur.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ SIRALAMASI

1-Yaralı ve acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardım yapılması için kullanılan araçlar,

2- İtfaiye araçları ile benzer acil müdahale araçları

3- Sanık ve suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

4- Trafik güvenliğini koruma ve trafik kazasına el koyma amacı ile olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,

5- Yolun yapım bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz müdahalesi çalışmalarında görevli araçlar,

6- Alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar,

7- Koruma ile korunan araçlar

KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME YASAĞI:

 1. Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak trafiğe çıkmak yasaktır. Bu hükme uymayanlar derhal araç kullanmaktan men edilir ve mahkemeye sevk edilir. Mahkemece hafif para, 6 ay hafif hapis ve sürücü belgesinin iptali ile cezalandırılır.
 2. Hususi otomobil sürücüleri kanlarındaki alkol miktarı en çok 0,50 promil olacak kadar alarak araç kullanabilirler.

Ticari 0,20 promil    .  Bu kurala uymayanlar, geriye doğru 5 yıl içinde;

 • 1 defada 6 ay süre ile sürücü belgeleri alınır para ve 15 puan cezası ile cezalandırılır.
 • 2 defada 2 yıl süre ile sürücü belgeleri geri alınır, para ve 15 puan cezası yanında  Sağlık ve İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte gösterilen  Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine tabi tutulur.
 • 3 defada 6 ay hapis cezası, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonrası 5 yıl geçtikten sonra uygun olanlara sürücü belgeleri geri verilir. Uygun olmayanlara verilmez. Alkollü olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir.

100 PUAN CEZASI

 • Sürücünün ehliyeti 100 ceza puanına ulaşırsa;

Geriye doğru 1 yıl içinde

*  1. defa 2 ay

* 2. defa 4 ay

* 3. defa süresiz olarak geri alınır.

 • Hız ihlali %10-%30 arası: 10 puan ceza,
 • %30 ‘ dan fazla :15 puan ceza
 • %30 dan fazla olmak kaydıyla 1 yıl içinde 5 kez hız ihlali yapan sürücünün ehliyetine 1 yıl süre ile el konulur.
 • Ölümlü bir trafik kazasına Asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücünün ehliyetine 1 yıl süre ile el konulur

TAKİP MESAFESİ

Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km.hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m.dir.

Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin  tespitinde 88-89 yöntemi kullanılır. Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan 2 saniye geçmektedir.

Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50m.den daha yakın mesafede takip edemezler.

TAKİP MESAFESİ

AÇIK HAVADA YETERLİ GÖRÜŞ MESAFESİNDE

TAKİP MESAFESİ KONTROLÜ 88 – 89 YÖNTEMİ

YETERLİ GÖRÜŞ MESAFESİNDE

ARIZALI ARAÇLAR

İŞARETLENMESİ:

 • Bozulan aracın diğer araç sürüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde

150 m. Mesafeden açıkça görülebilecek şekilde kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması.

 • Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde

En az 30m. Uzaklığa, 150m mesafeden görülebilecek şekilde yerleştirilmesi

 • Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması durumunda,

En az 150m.den net olarak görülebilecek şekilde 150x25cm. Ebadında engel işaretinin konulması zorunludur.

Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda  kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır.

ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKİLMESİ

Çekilen aracın;

Ağırlığı, çeken aracın taşıma sınırından fazla ağır olmayacak,

Sürücüsünün yönetiminde olacak,

Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20×20 ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör konur.

Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak,

İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirlerle yapılacak,

İki araç arasındaki mesafe 5m. Yi geçmeyecek, bu açıklık 2,5m.yi geçtiği takdirde bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konulacaktır.

FRENİ BOZUK ARACIN ÇEKİLMESİ

Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1mden fazla olmayacak, bağlantı iki araç birbirine yaklaşmayacak şekilde çeki demiri ile yapılacak.

Çeken araç freni bozuk aracı çekerken 15km/s hızdan, diğer hallerde 20km. hızdan fazla hızlı sürülmeyecektir.

Kendi kendine hareket gücü olmayan, römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka araç tarafından çekilemeyecek araçlar sadece kurtarıcı araçlarla çekilecektir.

YÜKLEME KURALLARI

Yükün karayoluna düşecek, değecek, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yerleştirilmemesi

Dengeyi bozacak, yolda bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmemesi,

Görüşe engel oluşturacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakalarını, ayırım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenilmemesi,

Aracın boyunu önden 1m.den, arkadan 2m.den fazla aşacak şekilde yüklenmemesi,

Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmemesi gerekir.

ARAÇLARIN MUAYENELERİ       HIZ SINIRLARI

 • Otomobiller 3 yaş sonunda   2 yılda bir
 • Resmi ve ticari plaklaı otomobil ve römorkları 2 yaş sonunda     yılda bir
 • LTT 3 yılda bir
 • Diğer araçlar yılda bir muayene yapılır.

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller:

 1. Duraklamanın yasak olduğu her yerde,
 2. Park etmenin trafik levhaları ile yasaklanmış olduğu yerlerde,
 3. Geçiş yolları üzerinde ve önünde,
 4. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5m mesafe içinde,
 5. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15m mesafe içinde,
 6. 3 veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayollarında en sağ şerit dışındaki şerirlerde,
 7. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15m mesafe içinde,
 8. Park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde,
 9. Kamunun yararlandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, iş hanı, okul, hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış yapılarına her iki yönde 5m mesafe içinde,
 10. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10m mesafe içinde
 1. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış olan ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç) Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,
 2. İşaret levhalarında gösterilen park etme süresi veya zamanı dışında,
 3. Yaya yollarında,

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ VE GEREÇLER

Takoğraf: Otobüs, kamyon ve çekicilerde,

Taksimetre: Taksi otomobillerinde,

Yangın söndürme cihazı:

Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1kg kapasiteli 1 adet

Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6kg kapasiteli 1 adet,

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6kg. kapasiteli 2 adet

Reflektör: motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda 2 adet,

Stepne: şehirlerarası yolcu taşıyan bütün araçlarda

Tekerlek takozu: otobüs, azami ağırlığı3,5 tondan fazla olan araçlar ve iki dingilli römorklarda 1 adet. 3 veya daha fazla dingilli araçlarda ve tek dingilli römorklarda 2 adet

Yedek malzeme ve takımlar- il yardım çantası: Motosiklet ve motorlu bisiklet dışında tüm araçlarda,

Engel işareti: otobüs, kamyon, çekicilerde 150 x 25 cm ebadında bir adet.

GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

 • Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde;
 • Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara
 • İş makineleri
 • ltt
 • arazi taşıtı
 • kamyon
 • otobüs
 • kamyonet
 • minibüs
 • otomobil sırasıyla birbirine yol vermek zorundadır.

 Geçiş kolaylığı sağlamak

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar varsa sığınma cebine girerek, yoksa sağ tarafa yanaşmak o da mümkün değilse geri gitmek suretiyle çıkan araca yol vermek zorundadır.

FASILALI (ARALIKLI)YANIP SÖNEN IŞIKLAR

**KIRMIZI IŞIK DUR İŞARET LAMBASI İLE AYNI ANLAMDADIR.

**SARI IŞIK:DİKKAT İŞARET LAMBASI İLE AYNI ANLAMDADIR.

KAVŞAKLARA  YAKLAŞIRKEN

 • Yerleşim yerleri içinde 30m., yerleşim yerleri dışında 150m. Kala şerit değiştirmek yasaktır.
 • Yerleşim yerleri içinde 5m., yerleşim yerleri dışında 100m. Kala duraklama yapmak yasaktır

Tehlikeli Madde taşıyan araçlara;

 • Ateşle yaklaşma mesafesi 30 metre,
 • Duraklama mesafesi 20 metre,
 • Takip mesafesi 50 metredir.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda hız limitleri:

 • Yerleşim yeri ( şehir içi) 30 km,
 • Yerleşim yeri dışında 50 km,
 • Bölünmüş yollarda 60 km,
 • Otoyollarda 70 km dir.
 • Date: 13 Aralık 2018
 • Category: