SRC - 2 | TEST 1

1- "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ........................ denir" Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?
2- İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi "aracın dışının fiziksel kontrolünü yapmak" işleri arasında yer almaz ?
3- l. Jant kapağı çıkartılır
ll. Kriko ile araç kaldırılır
lll. Bijon somunları sökülür
lV. Bijon somunları gevşetilir
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır ?
4- (1, 2, 3, 4, 23, 24 numaralı koltukların) Emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir ?
5- Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır ?
6- Seyir halindeki sürücülerin aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanmaları yasaktır ?
7- Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiğinde, aracın lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybetmesi halinde doğru hareket tarzı hangisidir ?
8- Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir ?
9- Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir ?
10- Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
11- Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir ?
12- Yapılan tespit sonucu belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı ÜÇÜNCÜ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geçici olarak geri alınır ?
13- Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
14- Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
15- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti. Trafik kazaları ile ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler ?
16- İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?
17- Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir yöntem değildir ?
18- Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar ?
19- Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır ?
20- Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
21- Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
22- "Tutulacak yol davranış biçimidir" ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
23- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, TARİFELİ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR ?
24- Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır ?
25- Yurt içinde eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir ?
26- Taşıt belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
27- Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği ulaşım sektöründe çalışan sürücüleri nasıl sınıflandırmıştır ?
28- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
29- Eksik sigorta nedir?
30- Sigorta terminolojisinde sigortanın genel ve özel şartlarına ne ad verilir ?
31- Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir ?
32- Duyu organlarının gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanmasına ne ad verilir ?
33- Aşağıdakilerden hangisi davranış psikolojisi ve sürücüler arasındaki ilişki kapsamında ele alınamaz ?
34- Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir ?
35- Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır ?
36- Rentek manevrası nedir?
37- Hızı 70 km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir ?
38- Otoyollardan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur ?
39- Motoru çalışmayan araçta, flaşörleri açık uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir ?
40- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmenin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ?
SRC - 2 | TEST 1
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC -2 | TEST 2

1- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir ?
2- İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi "belge kontrolü" işleri arasında yer almaz?
3- Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir ?
4- Yolcunun oturduğu koltuğun hemen üzerinde bulunan istek lambaları ne işe yarar ?
5- Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır ?
6- Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir ?
7- "88-89" kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisidir ?
8- " Taşıtlarda kullanılan Kararmalı Dikiz Aynaları ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır." Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir ?
9- Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır ?
10- Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir ?
11- Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır ?
12- Yapılan tespit sonucunda belirtilen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geçici olarak geri alınır ?
13- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır ?
14- Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açıcından görme - görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder ?
15- Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler ?
16- Hangisi seyyar izleme sisteminin sağladığı avantajlardandır ?
17- Aracın seyahati sırasında bilgi alınmaya anca seyahati tamamladıktan sonra içerisindeki bilgilere ulaşılan araç takip sistemine ne ad verilir ?
18- Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar ?
19- Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir ?
20- Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir ?
21- Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
22- "Tutulacak yol davranış biçimidir" ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?
24- Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kg ücretsiz bagaj hakkı vardır ?
24- Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır ?
25- İstanbul' dan Münih' e yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır ?
26- Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurt dışı turlar düzenleme yetkisi vardır ?
27- Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır ?
28- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir ?
29- Aşağıdaki Mesleki Yeterlilik belge türü eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ?
30- Karayolu Taşıma yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar ?
31- Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir ?
32- Yetkili gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen "Kara Yolu Taşıtı Onay Belgesi (uygunluk)" kaç yıl geçerlidir ?
33- Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıtlarının gümrük kontrolü işlemlerinde aranan ve incelenen belgelerdendir ?
34- Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir ?
35- Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır ?
36- Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir ?
37- Hızlı araç kullanan kişinin olumsuz kişilik özellikleri arasında neler olabilir ?
38- Aşağıdakilerden hangisi A Tipi kişilik özelliklerinden biri değildir ?
39- Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir ?
40- Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılmalıdır ?
SRC -2 | TEST 2
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC - 2 | TEST 3

1- İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?
2- Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?
3- Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir ?
4- Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir ?
5- Trafik sigortası aşağıdaki durumların hangisinde teminat dışında kalır?
6- Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?
7- Bir otobüs ile kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol verir ?
8- Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçalara ne denir?
9- İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi "belge kontrolü" işleri arasında yer almaz ?
10- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir ?
11- İlkyardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
12- Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir ?
14- Gümrük mevzuatına göre eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
14- "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri ) olması, bu halde saatte............., diğer hallerde ................... kilometreden fazla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
15- Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur ?
16- Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojilerinin "Filo Yönetiminde" sağladığı avantajlardan değildir ?
17- Türkiye haritasına göre İzmir ili hangi ana yöndedir?
18- Yalnızca sakat ve hasta olmamak değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden de tam bir iyilik halinde olmak aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
19- Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir ?
20- Aşağıdakilerden hangisi sürücüyü etkileyen zihinsel faktörlerden biridir?
21- Ani ve beklenmedik risklere karşı önceden ödenen prim karşılığında olası risklerin sigorta şirketlerine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?
22- Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir ?
23-Karlı ve buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması zorunludur?
24- Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir ?
25- Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışıklı işareti hangi hallerde yakılır ?
26- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?
27- Tarifeli yolcu taşımalarında her yolcu için bilet düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir ?
28- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır ?
29- Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar ?
30- Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir ?
31- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır ?
32- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
33- Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir ?
34- Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
35- Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?
36- Taşıt yolu veya park alanında kaplam üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
37- Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir?
38- Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır ?
39- Bir günde 18 saat yol kat eden bir ticari araç için en az kaç sürücü tarafından kullanılması gerekir ?
40- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır ?
SRC - 2 | TEST 3
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC - 2 | TEST 4

1- İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi "belge kontrolü" işleri arasında yer almaz ?
2- Aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde gönderen düzenlenen ve taşınan malın muhteviyatını gösteren belgedir ?
3- Gümrük idareleri tarafından tanzim edilen "Karayolu Taşı Onay Belgesi" en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir ?
4- Gümrük işlemlerinde sadece beyanname ve eklerinin incelendiği hat hangisidir ?
5- Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir ?
6- Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir ?
7- Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz ?
8- İnsan davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir?
9-AETR' ye göre haftalık dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
10- Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir ?
11- Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder ?
12- "Sıkı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma" hangi duygunun yaşandığını gösterir ?
13- Geçerlilik süresi içerisindeki poliçeye yeni bir şart eklenmesi ya da çıkarılmasında kullanılan belgeye ne denir ?
14- Aksi belirtilmediği durumlarda sigorta poliçelerinin başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
16- Şekildeki işaretin hangi araçlarda bulunması şarttır?
16- Düz ve yeterli görüş mesafesine sahip olan yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir ?
17- Duraklama bekleme amacıyla yapılıyorsa bunun süresi en fazla kaç dakika olabilir ?
18- Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönden kaç metre mesafede park etmek yasaktır ?
19- İşletmelerde işçiler, yöneticiler ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizmalara ne ad verilmektedir ?
20- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından değildir ?
21- Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?
22- Karlı yüzeylerde hangi lastik daha iyi tutunma sağlar ?
23- Yapım özelliklerine göre motorlar kaça ayrılır ?
24- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz ?
25- Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir ?
26- Hangisi yolcu taşımacılığı yetki belgesi değildir ?
27- Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü nasıl yapılmalıdır?
28- Bozuk araçlar için host/ hostes hangi işlemleri yapar?
29- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır ?
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
31- Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
32- Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir ?
33- Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir ?
34- Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojilerinin sağladığı avantajlardan değildir ?
35- Seyyar izleme sitemi araçların bulundukları konumları hangi sistem yardımıyla tespit etmektedir?
36- Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?
37- Van ili hangi ana yöndedir ?
38- Sürücülerin trafik ortamında yaptığı davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir ?
39- Kentlerimizde en büyük sorunlardan biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir ?
40- Kişiliği oluşturan etkenler nelerdir ?
SRC - 2 | TEST 4
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC - 2 | TEST 5

1- Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır ?
2- Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır ?
3- Ücretle çalışan sürücülerin araç lastik tamiri veya iş yerinde hazır bulunmaları çalışma süresi sayılır mı?
4- İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi "aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmak" işleri arasında yer almaz ?
5- Aşağıdakilerden hangisi fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir ?
6- Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir ?
7- Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir ?
8- Eşyanın karayolunda uluslararası nakliyatı için düzenlenmesi zorunlu olan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
9- Sigorta poliçelerinde KLOZ ne anlama gelmektedir ?
10- Trafik işaretinin anlamı nedir ?
11- Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
12- Aşağıdakilerden hangisi şoförlerin görevleri başında iken karşı karşıya kaldıkları sağlık ve güvenlik tehlikeleri arasında değildir ?
13- Isı, yanıcı madde ve oksijen faktörlerinin her birinin uygun oranda bir araya gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyona ne denir ?
14- Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
15- Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı dönmesini sağlar ?
16- Araç içindeki ilkyardım çantasında bulunmaması gereken malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
17- Açık kırmızı renkli olan, kesik kesik fışkırır tarzda kanayan, kısa sürede fazla kan kaybı olan en tehlikeli damar kanaması aşağıdakilerden hangisidir ?
18- Aşağıdaki durumların hangisinde turnike uygulanır ?
19- Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sisteminin kullanılabileceği sektörlerden değildir ?
20- Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur ?
21- Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir ?
22- "Bireylerin belli şartlar altında olaylar ve durumlar karşısında sergiledikleri hareketlere" ne ad verilir ?
23- Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
24- "Otoyolda belli bir yere ulaşmak amacıyla otomobillerine binmiş olan ve birbirini tanımayan iki insanın, birden bire her şeyi unutmasına, birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girmesine, bu uğurda kendi hayatlarını hiçe saymalarına" ne ad verilir ?
25- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?
26- Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır ?
27- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Şehir Belediye sınırları içinde Terminal İşletmeciliği yapacaklara verilen yetki belgesidir ?
28- Yolcuları karşılamak neden önemlidir ?
29- Yolcu bagajlarını almak kimin görevidir ?
30- Yetki belgesi sahipleri, en az kaç ceza puanı alan şoförlerin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?
31- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü ifade eder?
32- Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
33- TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan Karayolu Taşıt Onay Belgesi nasıl işlem görür?
34-Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
35- Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili hangisi doğrudur?
36- Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
37- Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
38- AETR’ ye göre, herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez ?
39- Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
40- Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne ad verilir?
SRC - 2 | TEST 5
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC - 2 | TEST 6

1- Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının tanımIdır?
2- Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?
3- Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdakilerden hangisini kontrol eder?
4- Bir ünite malın ( veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına ne denir?
5- Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
6- Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir ?
7- Sigorta sözleşmesi ile doğacak bütün talepler ne kadar süreden sonra zaman aşımına uğrar ?
8- Karayolu Taşıma Kanununa göre zorunlu trafik sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır ?
9- Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
10- Kavşaklarda geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
11- Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde hızla sürülemez?
12- Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine ne takılır?
13- Güvenli bir sürüş için otomobillerde lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır ?
14- Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
15- Hangisi iletişim teknolojisi değildir?
16- Aşağıdaki haritalardan hangisi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritadır?
17- Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
18- Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
19 - Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığımızda aşağıdakilerden hangisi sürücülerde görülmez?
20- Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
21- Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkınlık kişilik tiplerinden biri” değildir?
22- Yan rüzgarlar nerelerde etkili değildirler ?
23- Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır ?
24- Güvenli Sürüşte limit noktası nedir ?
25- Özel durumu olan yolcular hangileridir?
26- Problem çıkaran yolcu için ne yapılmalıdır?
27- Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?
28- Yetki belgesi sahipleri her seferde kaç yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir ?
29- Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
30- Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?
31- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
32- Gümrük Kanununa göre Karayoluyla Türkiye Gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
33- Gümrük mevzuatına göre, eşyanın gümrük mührü altında taşınması için karayolu taşıt onay (uygunluk) belgesi, gümrükler başmüdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince ne kadar süre ile verilir?
34- Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda ne kadar sürelik bir dinlenme yapması beklenir?
35- Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
36- Kan dolaşımı yetersizliği nedeni ile beyne giden oksijen miktarının azalması sonucu oluşan bilinç kaybına ne denir?
37- Sara krizinde yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
38- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
39- “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunların bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden (görsel algı, seçicilik, dikkat vb.) yoksun olmasıdır? Yukarıdaki açıklaması verilen kavram hangisidir?
40- Yayalara, özelliklede yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık sürecinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hali, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
SRC - 2 | TEST 6
Doğru Soru Sayısı {{userScore}} Toplam Soru {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}

SRC - 2 | TEST 7

1- Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır?
2- Desibel ne ölçüsü birimidir?
3- Aşağıdakilerden hangisi müşterilere kaliteli hizmet sunma kriterlerinden birisidir?
4- Aşağıdakilerden hangisi hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel tanımının anlamıdır?
5- Güzergah belirlenirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesine gerek yoktur?
6- Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir. Yukarıdaki cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
7- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?
8- Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
9- Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?
10- Aşağıdakilerden hangisi yapılması zorunlu sigortalardan biri değildir?
11- Sigorta şirketlerinin üzerlerindeki risklerin bir bölümünü ileride doğabilecek bir zarar karşı bir sigorta ortağına yeniden sigorta ettirilmesine ne denir?
12- PERT terimi sigortacılıkta ne anlama gelmektedir?
13- Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
14- Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
15- Şekildeki kara yoluna ne ad verilir ?
16- Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
17- Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
18- Yükleme sırasında aracın boyu önden ve arkadan kaç metre taşacak şekilde yüklenir?
19 -Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
20- Araç takip sistemlerinden olan “Karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?