SRC 5 Belgesi

SRC 5 BELGESİ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Önemli Not: SRC 5 belgesi almak isteyenler  SRC 3 yada SRC 4 belgesi olması zorunludur.

SRC 5 BELGESİ NERELERDE KULLANILIR?
Src belge çeşitlerinden olan SRC 5 tehlikeli madde taşıyan ticari araçlar için alınması zorunlu olan bir belgedir.
Her türlü tehlikeli madde taşıyacak olan sürücünün mutlaka bu belgeye sahip olması gerekir.
Eğer uluslararası alanda faaliyet gösterecekse sicil kaydı son derece önemlidir. Geçmişinde silah, uyuşturucu gibi suçlardan cezası olmaması gerekir.
Src 5 belgesi sınavı diğerlerine göre daha farklı yapılmaktadır.

SRC 5 BELGESİ ALMANIN YOLLARI NEDİR?
Src belgesine sahip olmak istiyorsanız sınava girmelisiniz.  SRC 5 belgesi için gireceğiniz sınav farklıdır. Çünkü tehlikeli madde taşımacılığı oldukça önemli ve farklı bilgi birikimleri gerektirir.

SRC 5 Belgesi ve ADR

Ticari araç sürücüleri için SRC zorunlu belgedir. SRC 5 – ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 5 / ADR Belgesi Nedir?
SRC 5 – ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 5 ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kimlere Yöneliktir?
ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC 5 Belgesi ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların sürücüleri ve
Tehlikeli madde taşımacılığı sahasında sürücü olmak isteyenler katılım göstermelidir.
SRC 5 – ADR Belgesi Nasıl Alınır?
SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.
SRC 5 Belgesi için 19 saatlik eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
Sınav geçme notu 60’tır.
SRC 5 – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Amacı
SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine, ADR Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğitimlerin verilmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

SRC 5 – ADR Belgesi Kursu
SRC 5 – ADR Belgesi eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen kurumlarımızda verilmektedir.

SRC 5 – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler
SRC 5 – ADR Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:

SRC3 ve/veya SRC4 Belgesinin fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Diploma fotokopisi
SRC 5 – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği
SRC 5 – ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
Başlıca tehlike türleri
Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)